Oda do radości

widok: 🎵abc
T:Oda do radości
N:
M:none
L:3/8
V:Melody
K:D
%
%TAGS trud:1 muzyka_klasyczna
%
A A B c c B A G
^F ^F G A A2 G G z
A A B c c B A G
^F ^F G A G2 ^F ^F
G G A ^F G A B A ^F
G A B A G E G A D2
A A B c c B A G
^F ^F G A G2 E E
flecik.pl - © 2024 Mateusz Viste - wszelkie prawa zastrzeżone