Sto lat

widok: 🎵abc
T:Sto lat
M:none
L:1/8
V:Melody
K:D
%%stretchlast
%
%TAGS trud:1 polskie
%
G2 E2 G2 E2
G2 AG ^FE ^F4
^F2 D2 ^F2 D2
^F2 G^F ED E4
GG E2 GG E2
G2 cB AG A4
B4 B2 B2 ^c8
z
D^F A2 A2 AA ^F2 D2
BB d3 B B2 A4
BB d3 B B2 A4
GG B2 G2 ^F^F A2 ^F2
E^F G2 B2 B2 A4
G G B G ^F ^F A ^F
EB A2 E E D4
%
W:Sto lat, sto lat
W:Niech żyje żyje nam
W:Sto lat, sto lat
W:Niech żyje żyje nam
W:Jeszcze raz, jeszcz raz
W:Niech żyje nam!
W:
W:Niech mu gwiazdka pomyślności
W:Nigdy nie zagaśnie!
W:Nigdy nie zagaśnie!
W:A kto z nami nie wypije,
W:Niech pod stołem zaśnie!
W:A kto z nami nie wypije,
W:Niech pod stołem zaśnie!
flecik.pl - © 2024 Mateusz Viste - wszelkie prawa zastrzeżone