Flecik.pl

zbiór melodii

Kategorie: francuskie kolędy muzyka klasyczna polskie rosyjskie szanty trud:0 trud:1 trud:2 trud:3

Poziom łatwy (spokojne tempo, brak przedęć)

Wśród nocnej ciszy

Poziom średni (podwyższone tempo lub sporadyczne przedęcia)

Dzisiaj w Betlejem

Jak czytać tabulatury?

flecik.pl - © 2024 Mateusz Viste - wszelkie prawa zastrzeżone