Czerwone jagody

widok: β—πŸŽ΅abc

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

D

●
●
●

 

●
●
●

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

D

●
●
●

 

●
●
●

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

D

●
●
●

 

●
●
●

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

F♯

●
●
●

 

●
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

 

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

e

●
●
●

 

●
●
β—‹

e

●
●
●

 

●
●
β—‹

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

c

β—‹
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

A

●
●
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

B

●
β—‹
β—‹

 

β—‹
β—‹
β—‹

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

d

β—‹
●
●

 

●
●
●

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹

G

●
●
●

 

β—‹
β—‹
β—‹
Czerwone jagody
WpadajΔ… do wody
PowiadajΔ… ludzie
Ε»e nie mam urody

/Urodo, urodo
Gdybym ja ciΔ™ miaΕ‚a
MiaΕ‚abym ja chΕ‚opca
Jakiego bym chciaΕ‚a/ 2x

Lecz mi matuΕ› rzekΕ‚a
CΓ³ruΕ› moja droga
PrzecieΕΌ masz majΔ…tek
Na co ci uroda

/Urodo, urodo
Gdybym ja ciΔ™ miaΕ‚a
MiaΕ‚abym ja chΕ‚opca
Jakiego bym chciaΕ‚a/ 2x

Bo ta urodziwa
Nie jest pracowita
Czy to gospodyni
Panna czy kobita

Choć urody nie mam
O to siΔ™ nie troszczΔ™
Wszystkim urodziwym
Wcale nie zazdroszczΔ™

Choć urody nie mam
Ale czyste serce
PrzecieΕΌ jakiΕ› chΕ‚opak
Za ΕΌonΔ™ mnie zechce

/Urodo, urodo
Gdybym ja ciΔ™ miaΕ‚a
MiaΕ‚abym ja chΕ‚opca
Jakiego bym chciaΕ‚a/ 2x
flecik.pl - © 2024 Mateusz Viste - wszelkie prawa zastrzeΕΌone